Thumak Chalat Raamachandra

Thumak chalat raamachandra (2)
Baajat painjaniyaan
Kilaki kilaki uthat dhaay girat bhuumi latapataay
Dhaay maat god let dasharath kii raniyaan
Thumak chalat raamachandra (2)
Baajat painjaniyaan
Aanchal raj ang jhaari vividh bhaanti so dulaari
Tan man dhan vaari vaari kahat mridu bachaniyaan
Thumak chalat raamachandra (2)
Baajat painjaniyaan
Vidrum se arun adhar bolat mukh madhur madhur
Subhag naasikaa men chaaru latakat latakaniyaan
Thumak chalat raamachandra (2)
Baajat painjaniyaan
Tulasiidaas ati anand dekh ke mukhaaravind
Raghuvar chhabi ke samaan raghuvar chhabi baniyaan
Thumak chalat raamachandra (2)
Baajat painjaniyaan